LIÊN HỆ
NGAY SỐ ĐIỆN THOẠI
19006727

Để được
hướng dẫn
cụ thể

LIÊN HỆ
NGAY SỐ ĐIỆN THOẠI
19006727

Để được
hướng dẫn
cụ thể

LIÊN HỆ
NGAY SỐ ĐIỆN THOẠI
19006727

Để được
hướng dẫn
cụ thể

LIÊN HỆ
NGAY SỐ ĐIỆN THOẠI
19006727

Để được
hướng dẫn
cụ thể

Đang tìm...
Imei thuộc chương trình:
Chương trình chạy tốt nhất và hiệu quả trên trình duyệt Google Chrome

Trong trường hợp cần thông báo vể tình trạng thiệt hại của điện thoại hoặc cần biết thêm chi tiết về gói bảo hiểm, người sử dụng liên hệ đường dây nóng của Trung Tâm Tư Vấn Bảo Hiểm 19006727 hoặc có thể truy cập vào trang web: http://tpavietnam.vn/ hoặc http://tpavietnam.com.vn/ để biết được địa chỉ Trung tâm bảo hành hoặc các đại lý tiếp nhận điện thoại mới nhất.

STEP 1

Liên hệ ngay số điện thoại hỗ trợ trên Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm để được hướng dẫn cụ thể.

Contact immediately to help-line stating on Insurance Contract/ Insurance Certificate for detailed guidance.

STEP 2

Mang điện thoại bị tổn thất đến Trung tâm sửa chữa gần nhất cùng các chứng từ liên quan theo hướng dẫn của Công ty bảo hiểm.

Bring damaged phone and concerning documents to nearest Repair Center under the guidance of the Insurer.

STEP 3

Thời gian sửa chữa và trả máy cho khách hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày hoàn tất hồ sơ.

Time of repair and return device to Customer within 07 days from the date of finishing documents.

Các chương trình